Du är allsmäktig

Det slog mig (fast jag aldrig bett en bön i mitt liv).
 
Böner till gudar är böner till oss själva.
 
När du ber en bön till "Gud", ber du en bön till dig själv.
 
Bönen säger dig vad du bör fokusera på att bidra till här och nu.
 
En subtil uppvigling mot dualiteten.
 
Du ber en bön för att du känner att det som smärtar "någon annan", någonstans också smärtar dig.
 
Du har en illusion om smärta, och ber dig själv om hjälp att döva smärtan i den del av dig själv som gör ont – en krigande stat, en sjuk släkting, en krympande regnskog eller något annat i andnöd.
 
– Hör Gud mina böner? frågar du.
 
Hör du dina böner?
 
Svaret är att vi bör höra våra böner som imperativ.
 
Den religiösa bönen måste vara historiens längsta monolog. 
 
Här sitter vi och pratar med oss själva. Konsulterar oss själva för tröst och hjälp. Ja, det gör vi!
 
Du är Gud, så du kan agera – men du behöver aldrig någonsin agera, för ingenting gör någonsin ont, försvinner eller går sönder.
 
Så fort vi inser det behöver vi inte be mer.

Kommentera här: