Mind over matter

Vad händer när världen blir rörlig, när resurser blir globala, när vi köper kompetens och inte närvaro?
 
Jag tror att vi börjar handla med motivation och kreativitet. Vi måste låta dessa två saker styra samhällsutvecklingen och inte tvärtom.
 
Kreativitet kan aldrig förtryckas av vare sig kapitalistisk eller teknologisk utveckling – jag ser enbart hur den kan öka och accelerera med rätt verktyg och attityd. Det som håller på att hända är att vi skapar större möjligheter att verkligen väcka och utnyttja kreativiteten.
 
Det handlar om att lämna trygghet och att våga vara fri i sin passion. Om riskbenägenhet. Och kreativitet och lust. 
 
Jag tänker inte så mycket på konkreta innovationer som på vad det är som faktiskt föds och gror i oss när vi drivs att skapa. Möter vi likasinnade så kanaliserar vi varandra. Det blir en exponentiell ökning, en grogrund för kreativitet. Vi måste ha ett klimat som inte bromsar kreativitet/flow utan som i stället när vartannat. 
 
Det handlar om att ha en samhällsstruktur som bättre tar tillvara drivkrafter och det gör vi genom sammansmältning av gränser, såväl fysiska som intellektuella. Lär vi oss det bättre så tror jag att vi kan komma långt.
 
Varför har vi så många nätverk och mässor, men så få camps och resor? VI jobbar ju bäst utanför jobbet?
 
Don't fear evolution, don't fear digital revolution, don't fear likeminded.
 
Lite hiphop på det...