Articifial intelligence is coming?

Vad händer med mänskligheten när vi överträder vårt eget intellekt? 

 

Om vi nu är på väg att optimera vår egen art till utrotning –  hur kunde vår art tillåtas drivas hit? Hur har vi haft kapaciteten till det? Varför har vi begåvats med en intelligens om denna intelligens endast driver oss till självförfall? (Är det i sådana fall intelligens?)

Eller ännu vassare – ingår det i "meningen" att vår civilisation ska falla (en tidsfråga)? Fast vadå "mening"?

Är det meningen? Att vi ska gå under för att vi är så intelligenta att driver vårt eget samhälle i döden? Det är VI som konstruerat systemen som är högteknologiska nog att snart utmana oss. Det är den mänskliga hjärnan som utvecklat det samhälle som gjort oss hungriga – tänkt ut principerna som får oss att lägga band på njutningen.

 
Det är den mänskliga hjärnan som drivit på klimatförändringen som förväntas vända golfströmmen. Om vi nu är så smarta, varför ser vi inte konsekvenserna? Har vi problem med långsiktighet? Är det samma svåra perspektiv som med universum, liksom, too distant to take in?
 
Är vi för dumma för att förstå att det vi skapar inte nödvändigtvis är begränsat till vår egen intellligensnivå, utan att 1+1 kan bli 3? Och framför allt: vad händer då – NÄR vår artificiella intelligens blir högre än vår egen?

Har vi lagt vår intelligens på fel saker? I bland kan jag undra vilka som är mest "intelligenta" – vi människor som förtrycker våra instinkter eller primitiva djur som underkastar sig dem. Vi människor som skapar Facebook men inte ens vet hur man odlar egna grönsaker. Vi människor som kan skriva forskningsrapporter om litteraturvetenskapliga diskurser men inte vet hur vi överlever om elen går i hela världen. För att inte tala om när internet brakar samman...

Och framför allt: varför har vi begåvats med ett filosofiskt sinne och en djup tanke om inga svar finns? Antingen måste det finnas ett svar vi ska komma fram till, eller så ska själva funderingen berika oss. Eller så finns det ingen jävla evolutionär mening alls.
 
Eller har jag fel som utgår ifrån att det måste vara smart när det kanske bara är slumpmässigt? Å andra sidan – saker som inte gynnar oss tenderar ju att evolutioneras bort med tiden.
 
Men vad spelar det för roll, om vi ändå blir så smarta att vi utrotar oss själva?  
 
Är det inte det främsta målet att utvecklas som person och nå högre?