Flykt?

Jag tror att vi hela tiden dövar oss från det som är viktigt. Världen lider av en otrolig rastlöshet.